Symptomen

 • Gebruikers kunnen geen wijzigingen aanbrengen in een Word-document waarin formulierelementen (selectievakjes en dergelijke) zijn opgenomen.
 • Ingevoegde objecten in een Word-document kunnen niet worden bewerkt.

Het document in bovenstaand voorbeeld bevat een aantal formuliervelden op de eerste pagina. Deze werken naar wens. Echter: pagina twee bevat een ingevoegd Excel-object (embedded Excel object) en ruimte onderaan: een alinea waar de gebruiker vrije tekst moet kunnen typen. Word staat dit echter niet toe.

Remedie

Om dit probleem te verhelpen gaat u als volgt te werk:

 1. Zet de invoegpositie onder aan de eerste pagina.
 2. Kies Extra, Documentbeveiliging opheffen.
 3. Vul, indien het document met een wachtwoord is beveiligd, het wachtwoord in en klik op [OK].
 4. Verwijder een eventueel met de hand ingevoegd pagina-einde.
 5. Voeg een sectie-einde in:
  • Kies Invoegen, Eindemarkering.
  Het in de figuur afgebeelde dialoogvenster verschijnt.
  • Klik op het keuzerondje Volgende pagina.
  • Klik op [OK].
 1. Klik op [OK].
 2. Zet de invoegpositie op de eerste pagina (en dus in sectie 1).
 3. Geef de opdracht Extra, Document beveiligen.
 4. Verschijnt er een dialoogvenster, doe dan als volgt:
  • Zet een vinkje bij Formulieren.
  • Klik op de knop [Secties].
  • Verwijder alle vinkjes bij secties die gewijzigd moeten kunnen worden; plaats een vinkje bij de sectie(s) die formulierelementen bevatten. (In dit voorbeeld zet u dus alleen bij sectie 1 een vinkje.)
  • Klik op [OK]
 5. Verschijnt het taakvenster Document beveiligen, doe dan als volgt:
  • Zet dan een vinkje onder 2. Bewerkingsbeperkingen.
  • Kies in het lijstvak voor Formulieren invullen.
  • Klik vervolgens op de knop onder 3. Afdwingen starten.
  • Geef desgewenst een wachtwoord op (vul exact hetzelfde wachtwoord in in beide tekstvakken), of laat beide tekstvakken leeg als u geen wachtwoordbeveiliging wenst (aanbevolen). Klik op [OK] om het dialoogvenster Afdwingen van beveiliging te starten.

Verdieping

Word-documenten die formulier-elementen bevatten, zijn beveiligd. Dankzij die beveiliging werken de formulier-elementen. Echter, diezelfde beveiliging zorgt ervoor dat andere delen van het document (teksten, ingevoegde objecten) niet bewerkt kunnen worden.

Beveiliging kan echter niet alleen voor het hele document, maar ook voor gedeelten van het document plaatsvinden. Om het ene deel te beveiligen en andere niet, moet u het document opdelen in secties. Per sectie kunt u dan aangeven of u deze wilt beveiligen, en op welke manier u dit wilt doen.