Symptomen

  • Een tabel loopt door op de volgende pagina. De eerste tabelregel op die volgende pagina is afkomstig uit het midden van een cel die door de paginagrens wordt doorbroken.
  • Op de tweede pagina is niet meer te herkennen wat de gegevens in de cellen betekenen.

Remedie

Om ervoor te zorgen dat een rij altijd volledig op de nieuwe pagina terechtkomt, klikt u in de gesplitste rij. Doe dan het volgende:

  1. Ga in Word 2007 en hoger naar het lint, naar de tab Indeling.
  2. Klik in de groep Tabel op de optie Eigenschappen.
  3. Ga in het dialoogvenster naar het tabblad Rij.
  4. Vink daar de optie Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina uit.

Als u in de eerste rij stond met de cursor kunt u meteen de optie Rij als veldnamenrij herhalen bovenaan op iedere pagina aanzetten (als uw invoegpunt niet in de eerste rij staat, is deze optie niet beschikbaar).

De uiteindelijke situatie met ongesplitste rij en herhaling van kolomkoppen is dan als in onderstaande figuur.

De gesplitste tabel

Andere versies

In Word 2000-2003 rechtsklikt u in de rij en kiest u Tabeleigenschappen, en vervolgens het tabblad Rij. Vink daar de optie Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina uit. Klik ergens in de eerste rij en kies in het menu Tabel de optie Eerste rij herhalen (als uw invoegpunt niet in de eerste rij staat, is deze optie niet beschikbaar).

Tips

  • Als uw cellen relatief hoog zijn – dus veel tekstregels bevatten zoals in het voorbeeld hierboven waar de tabel als een soort parallelle kolommen fungeert – kan de splitsing van de cel juist gewenst zijn. Bepaal ieder geval dan ook afzonderlijk.
  • U kunt maar één rij herhalen op een volgende pagina, als u dus twee regels gebruikt heeft om de kolom te omschrijven, zet die informatie dan in één rij ([Enter]s in cellen is natuurlijk geen probleem).
  • Als de optie Eerste rij herhalen aangevinkt is, wordt die rij op iedere volgende pagina herhaald, zolang de rijen nog bij dezelfde tabel horen.