Symptoom

  • Ik hoef slechts een gedeelte van het werkblad af te drukken.

Remedie

U kunt selecteren welk deel u wilt afdrukken:

  1. Selecteer de cellen die u wilt afdrukken.
  2. Kies in Excel 2000-2003 Bestand, Afdrukbereik, Afdrukbereik instellen.
  3. Klik in Excel 2007 en hoger op de tab Pagina-indeling op de knop Afdrukbereik en kies Afdrukbereik bepalen. Geef het bereik aan.
  4. Bekijk het afdrukvoorbeeld en druk het document af.