Symptoom

 • U wilt barcodes gebruiken in een Word document, een Excel werkblad of een Access rapport.

Remedie

Er zijn verschillende manieren om barcodes in documenten op te nemen. De meest eenvoudige is het invoegen van een afbeelding. Deze wordt door een barcodeprogramma gegenereerd nadat u hierin het barcodetype en de data heeft ingevoerd. Een voorbeeld van zo’n eenvoudig programma is Barcode for Office (http://www.bokai.com/barcode4office.htm). U start het programma, selecteert het barcodetype, typt het getal en eventuele extra tekst in, en kiest de optie voor het kopiëren van de barcode als afbeelding. Vervolgens gaat u naar de Office toepassing en kiest u de optie Plakken.

Aan een afbeelding kunt u achteraf natuurlijk niets meer wijzigen. Ook is het nogal omslachtig om de code steeds in het barcodeprogramma te moeten intypen. Acties waarbij barcodes automatisch gegenereerd moeten worden, zoals in een samenvoeging in Word of een rapport in Access, worden zo onmogelijk.

Verdieping

Een programma als Barcode for Office van de firma Bokai wordt ook geleverd als ActiveX component. Als u de ActiveX component geïnstalleerd heeft is de handmatige werkwijze voor het invoegen van een barcode als volgt:

 1. Kies bijvoorbeeld in Excel Invoegen, Object.
 2. Kies de component, in dit geval Bokai Barcode ActiveX Control V4.0 en klik op OK.
 3. Een barcode wordt ingevoegd, maar u kunt deze niet verplaatsen of bewerken.
 4. Maak de werkbalk Werkset Besturingselementen zichtbaar en klik op de knop Ontwerpmodus.
 5. Selecteer de barcode, klik op de rechtermuisknop en kies Bokai Barcode ActiveX Control V4.0-object, Eigenschappen.
 6. Nu kunt u de eigenschappen van het object wijzigen, zoals barcodetype en data. Sluit af met OK en beëindig de Ontwerpmodus.

Dat is niet bepaald handiger dan het gebruik van het losse ‘knip en plak’ programma Barcode for Office. In het geval van Excel is zelfs bijzonder onhandig dat u steeds naar de ontwerpmodus moet gaan om de eigenschappen te wijzigen. Gelukkig kan een ActiveX component ook door ontwikkelaars via de macrotaal Visual Basic for Applications worden aangesproken. Dat biedt weer andere mogelijkheden om uw barcodewensen te automatiseren. Zo kunt u een macro schrijven die een getal ophaalt, of aan de gebruiker vraagt, en dit omzet in een barcode. Dat gebeurt door het barcode besturingselement op het formulier te plaatsen en de eigenschappen en methoden hiervan via VBA te besturen. Vervolgens is de barcode, eveneens via VBA code, naar het klembord te kopiëren en in het document te plakken.

Wanneer u barcodes bij een lijst van producten wilt zetten is ook de programmeermethode niet ideaal. U kunt dan in bijvoorbeeld Microsoft Access een rapport ontwerpen. Voeg op de gewenste plaats de ActiveX component in. Ga naar de eigenschappen van de component en koppel de barcode aan een Access veld. Zo krijgt u voor elke regel in het rapport een barcode. Stapsgewijs is de werkwijze is als volgt:

 1. Ga in Access naar het rapport en open dit in de ontwerpweergave.
 2. Kies Invoegen, ActiveX-besturingselement en selecteer het besturingselement, in dit voorbeeld Bokai Barcode ActiveX Control V4.0, en klik op OK.
 3. Geef het besturingselement de juiste afmetingen en positie.
 4. Rechtsklik op het besturingselement en kies Eigenschappen.
 5. Ga naar het tabblad Overige en kies, als de component dit ondersteunt, het juiste barcodetype.
 6. Ga naar het tabblad Gegevens en kies bij Besturingselementbron het veld dat de data voor de barcode bevat.
 1. Sluit het eigenschappenvenster en voer het rapport uit om de werking ervan te controleren.

Tips

Andere barcodeprogramma’s voor Office zijn (mogelijk zijn deze inmiddels verouderd):

 • ActiveBarCode, http://www.activebarcode.com
 • Barcode Macros for Office, http://www.dlsoft.com/products/barcode_macros.htm