Symptoom

  • U wilt een celinhoud laten beginnen met een isgelijkteken (=), maar dat levert een foutmelding op.
  • U krijgt en foutmelding bij invoer van bepaalde data, zoals een netnummer (020).

Remedie

Begin de celinhoud met een enkel aanhalingsteken (‘), zoals:

  1. Typ bijvoorbeeld ‘=som.
  2. Druk op Enter.

De celinhoud wordt nu correct en links uitgelijnd weergegeven.

Verdieping

Om een netnummer als 020 weer te geven kunt u dezelfde truc als hierboven toepassen.

Wanneer u het enkel aanhalingsteken niet gebruikt, levert een tekst als =som de foutmelding #NAAM? Op. Een getal met een voorloopcijfer, zoals het netnummer 020, levert de waarde 20 op (als getal en dus rechts uitgelijnd).