Symptoom

  • Gebruikers zoeken naar een getal en stellen vast dat de op te zoeken waarde weldegelijk in de tabel staat, maar VERT.ZOEKEN resulteert toch in #NB.

Remedie

VERT.ZOEKEN werkt alleen als de tabel op de juiste kolom gesorteerd is. De functie vereist dat de waarde in de eerste kolom van de tabelmatrix in opklimmende volgorde staan. In de onderstaande figuur is kolom D ‘de eerste kolom van de tabelmatrix’. Immers, de tabelmatrix in deze figuur is D3:G12, het tweede argument van de functie VERT.ZOEKEN. De figuur laat zien dat de waarden in kolom D niet in opklimmende volgorde staan. Daarom resulteert de functie VERT.ZOEKEN in de waarde #NB (zoals de figuur laat zien).

Fout bij verticaal zoeken

Om dit probleem te verhelpen gaat u als volgt te werk:

  1. Zet de celwijzer in een van de cellen in kolom D (meer algemeen: in de eerste kolom van de tabelmatrix).
  2. Kies in het menu Data van Excel 2000-2003 voor de optie Sorteren.
  3. Excel laat een dialoogvenster zien. Omdat de celwijzer in de te sorteren kolom staat en de kopteksten in één rij staan, heeft Excel alle opties al correct ingesteld.
  4. Klik op OK.
    Excel sorteert de tabel en voert een herberekening uit. (Gebeurt dit niet automatisch, dan druk u op functietoets [F9].) De functie VERT.ZOEKEN levert nu wel het juiste resultaat.

Tips

  • Gebruik de functie VERT.ZOEKEN met mate. Deze functie vergt veel van de computer. Werkbladen waarin deze functie in grote aantallen wordt gebruikt, worden erg traag.
  • De functie VERT.ZOEKEN is bedoeld voor het zoeken in een verticaal opgezette tabel: er wordt binnen kolommen gezocht.. Is de tabel horizontaal opgezet, gebruik dan de functie HOR.ZOEKEN.