Cellen met formules herkennen

Symptomen

  • Een Excel-gebruiker heeft een klein stukje programma geschreven om cellen met formules te herkennen.
Option Explicit
Sub ZoekFormulecellen()
Dim cel As Range
For Each cel In ActiveSheet.UsedRange
If Left(cel.Formula, 1) = "=" Then
MsgBox cel.Address
End If
Next cel
End Sub

Het programma meldt dat de inhoud van een bepaalde cel met een isgelijkteken begint. En toch blijkt de cel geen formule te bevatten.

Bladeren in Excel kost erg veel tijd

Symptomen

  • U hebt uw vraagtekens bij de uitkomst van een formule en analyseert de situatie. Omdat u elke celverwijzing in de formule in zijn context wilt zien, springt u er met [F5] (GaNaar) heen. Maar na verloop van tijd gaat u zich eraan ergeren dat u na het bekijken van de cel heel wat muisklikken moet spenderen om weer bij de te analyseren formule terug te komen.

Hoe maak ik een eenvoudige enquête in Excel?

Symptomen

  • Op het internet zijn diverse voorbeelden van op Excel-gebaseerde enquêtes. Het is echter erg lastig (onmogelijk?) deze enquêtes aan te passen. Telkens wanneer een keuzerondje wordt verplaatst, werkt een gedeelte van de enquête niet meer.
  • Gebruikers zijn bekend met de Werkbalk besturingselementen en maken zelf hun enquêteformuler. Het groeperen van de keuzerondjes zorgt echter voor problemen.