Kan een programma het toetsenbord bedienen?

Symptomen

  • Een programma verricht een aantal handelingen, en het is de bedoeling dat na afloop van de verwerking de Backstage van Office 2010 wordt getoond. VBA kent echter geen opdrachten om dit te bewerkstelligen.
  • In een geautomatiseerd het proces verschijnt een dialoogvenster. Een gebruikers wil dat er automatisch op een knop gedrukt wordt, maar dit is niet de standaardknop. De eigenschap DisplayAlerts kan dus niet worden gebruik. Wat is het alternatief?

Automatisch reageren op dialoogvensters

Symptomen

  • Een expert heeft een aantal handelingen geautomatiseerd: een werkblad of een document wordt aangepast zonder dat de gebruiker de wijzigingen hoeft aan te brengen. Echter aan het einde van het proces, tijdens het opslaan van de veranderingen, verschijnt een dialoogvenster:

Gebruikers ervaren het als hinderlijk dat ze op Enter moeten drukken. Kan deze handeling niet worden geautomatiseerd?

Cirkeldiagram, negatieve waarden

Symptomen

  • Een gebruiker heeft een cirkeldiagram gemaakt dat week in week uit bepaalde cijfers keurig grafisch presenteerde. Op een kwade dag lijkt het cirkeldiagram echter geëxplodeerd:
  • Een gebruiker heeft verhalen gehoord dat Excel geen negatieve waarden in een cirkeldiagram kan laten zien.