Mijn afdruk ziet er plotseling niet meer uit!

Symptomen

  • Een fraai opgemaakt Word-document ziet er op het scherm professioneel uit, maar bij het maken van een afdruk wacht u een bittere teleurstelling.

  • De aanblik op het scherm

  • Het is onleesbaar op papier.
  • Documenten die voorheen zonder problemen correct afgedrukt konden worden, blijken nu allerlei extra regels te bevatten, waardoor de tekst anders over de pagina wordt verdeeld.
  • Sinds enige tijd wordt een document op enkele pagina’s meer afgedrukt dan voorheen het geval was.

Cellen met formules herkennen

Symptomen

  • Een Excel-gebruiker heeft een klein stukje programma geschreven om cellen met formules te herkennen.
Option Explicit
Sub ZoekFormulecellen()
Dim cel As Range
For Each cel In ActiveSheet.UsedRange
If Left(cel.Formula, 1) = "=" Then
MsgBox cel.Address
End If
Next cel
End Sub

Het programma meldt dat de inhoud van een bepaalde cel met een isgelijkteken begint. En toch blijkt de cel geen formule te bevatten.