Voortschrijdende gemiddelden berekenen

Symptoom
Van een reeks getallen moet het voortschrijdend gemiddelde worden berekend. De gebruiker weet alleen niet hoe: Excel past de celverwijzingen in formules aan en het resultaat is niet juist.

Remedie
Bekijk het bericht voor het berekenen van het voortschrijdende gemiddelde.