Kan tekst niet bewerken

Symptomen
Gebruikers kunnen geen wijzigingen aanbrengen in een Word-document waarin formulierelementen (selectievakjes en dergelijke) zijn opgenomen.
Ingevoegde objecten in een Word-document kunnen niet worden bewerkt.

Knop in werkbalk bewerken (2000/2003)

Symptomen
Er is een macro aan een knop gekoppeld, maar de afbeelding die de knop laat zien maakt onvoldoende duidelijk waar de knop voor staat.
Een werkbalk toont een lege knop: de gebruiker wil daar een plaatje op zetten.
Remedie
Om dit probleem te verhelpen past u het knopvlak aan.

Overzichtsbestand in Word

Symptoom
U wilt een overzicht maken van bepaalde bij elkaar behorende documenten, bijvoorbeeld de hoofdstukken van een rapport of boek, maar daarbij niet de hele inhoud tonen.

Remedie
Maak een overzichtsdocument van de bestanden via kopiëren en plakken.
In het bestand verschijnen nu objecten met de gedeeltelijke inhoud van de geselecteerde bestanden. Zo kunt u snel overzien wat de inhoud is van de bij elkaar behorende bestanden.

Formules beter begrijpen

Symptomen
U wilt in een bestaand model aanpassingen doorvoeren, maar de formules zijn lastig te ‘lezen’ omdat ze naar allerlei verspreide cellen verwijzen.
U ziet niet direct wat er in een formule berekend wordt.

Verdieping
Formules in de vorm van =(1-$B3)*$C3*(1+$G$1) doen in uw model natuurlijk wat ze moeten doen, maar zijn nogal cryptisch voor anderen. En later voor uzelf ook als u het model wilt aanpassen.