Formules beter begrijpen

Symptomen
U wilt in een bestaand model aanpassingen doorvoeren, maar de formules zijn lastig te ‘lezen’ omdat ze naar allerlei verspreide cellen verwijzen.
U ziet niet direct wat er in een formule berekend wordt.

Verdieping
Formules in de vorm van =(1-$B3)*$C3*(1+$G$1) doen in uw model natuurlijk wat ze moeten doen, maar zijn nogal cryptisch voor anderen. En later voor uzelf ook als u het model wilt aanpassen.

Word start niet of loopt vast

Symptomen

  • U kunt Word niet starten.
  • Het programma Word loopt vast.

Remedie

De meest waarschijnlijke oorzaken dat Word niet start zijn:

  • een beschadigde Normal.dot of Normal.dotx (de standaardsjabloon van Word)
  • een sjabloon in de map WRDSTART die bij het starten moet worden geopend is beschadigd
  • een macro waarmee Word moet starten is beschadigd
  • de gegevenssleutel in het Register van Windows is beschadigd of niet juist, omdat er bijvoorbeeld meerdere versies van Word op het systeem zijn geïnstalleerd

Hoofdlettergebruik niet automatisch corrigeren

Symptoom
‘Capelle aan den Ijssel’ verschijnt in het document van de gebruiker, dat moet IJssel zijn, dus met twee hoofdletters aan het begin. Word corrigeert automatisch twee beginhoofdletters – meestal een typefout – naar een enkele.

Remedie
Meteen na het typen van het woord wordt het probleem gecorrigeerd. Maak deze correctie indien dit niet gewenst is, metéén ongedaan (via menu Bewerken, Ongedaan maken, de knop op de werkbalk of toetscombinatie [Ctrl]+[Z]).
Als het automatisch corrigeren meestal ongewenst is, vink dan de optie uit (zie figuur, venster van Word 2000 boven en Word 2016 onder).

Hoofdletter in (samenvoeg)veld

Symptoom
De gebruiker heeft de naam van zijn relaties in meerdere samenvoegvelden gesplitst (Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam en dergelijke), die hij bij de mailmerge (samenvoeging van document en adresbestand) weer aan elkaar rijgt. Nu wil hij bij het samenstellen van de naam achter Geachte het tussenvoegsel met een hoofdletter laten beginnen, bijvoorbeeld Geachte heer Van Dijk.
Remedie
Voorzie het samenvoegveld Tussenvoegsel van de veldcode-optie \* FirstCap.

Spelling en grammatica worden niet gecontroleerd

Symptomen
In het document worden geen spelfouten weergegeven met rode kringellijntjes. Eventueel ook geen grammaticale fouten met groene onderstrepingen.
Alle correcte Nederlandse woorden worden toch als fout aangemerkt.

Remedie
Controleer in Word 2000-2003 via het menu Extra, Opties, tabblad Spelling en grammatica of de opties aangevinkt zijn om die spelfouten en grammaticasuggesties weer te geven in de tekst. Het eerste vinkje onder beide opties dient ‘aan’ te staan, het tweede ‘uit’.

Veldcode ADVANCE voor verschuiven

Symptoom
De gebruiker wil op de eerste pagina van zijn document op een bepaalde positie met de tekst beginnen (dus niet op elke pagina).

Remedie
Plaats de veldcode ADVANCE aan het begin van het document. In Word 2000 gaat dat via het menu Invoegen, Veld. Geef daarbij als schakeloptie (via de knop Opties) aan in welke richting de tekst moet verschuiven en met hoeveel punten.

Wachtwoordbeveiliging van documenten

Symptomen
U wilt een document openen en wordt om een wachtwoord gevraagd. U kent dit wachtwoord niet.
U wilt een document openen en voert een wachtwoord in dat hij zelf heeft ingesteld. Desondanks kunt u het document niet openen.
U opent een document waarbij een wachtwoord wordt gevraagd om het te mogen bewerken.
U opent een document waarbij geen wachtwoord werd gevraagd, maar kan het vervolgens niet bewerken.

Remedie
Het bestand is met een wachtwoord beveiligd door een gebruiker. Als u niet die gebruiker bent en u weet het wachtwoord niet, kunt u het document niet openen. De maker van het document moet u dit wachtwoord verstrekken.

Kop- en voetteksten variëren in een document

Symptomen
U wilt een groot document per hoofdstuk een afwijkende kop- of voettekst maken.
Elk nieuw hoofdstuk krijgt toch dezelfde kop- en voettekst als het vorige hoofdstuk.
De eerste pagina moet geen of een andere kop- of voettekst hebben dan de overige pagina’s (in een document of een deel ervan).

Remedie
Wanneer een kop/voettekst aan een document wordt toegevoegd geldt dit in eerste instantie voor het hele document. In Word kan worden ingesteld dat de eerste pagina hiervan moet afwijken, ofwel voor het hele document, ofwel voor een deel van het document (sectie).