Problemen met documentweergaven

Symptomen
Links in het venster is een soort menu verschenen met daarin de hoofdstuk- en paragraaftitels.
Voor de tekst zijn allerlei symbolen verschenen, zoals plussen, minnen en een soort opsommingstekens.
Linialen staan in beeld of juist niet.
Alle menu’s en werkbalken, of het lint, en/of de statusbalk zijn verdwenen.

Remedie
De algemene oplossing voor al dergelijke problemen is het menu of tabblad Beeld,

Paginanummer een andere waarde geven

Symptomen
Standaard begint een document op pagina 1, dat wil de gebruiker veranderen.
In een ander deel van het document moet een andere waarde van het paginanummer verschijnen dan het opvolgende, bijvoorbeeld weer opnieuw beginnen bij 1.

Remedie
De waarde waarmee de paginanummering begint in het document, maar ook na een sectiegrens verderop in het document kunt u instellen via de functie Paginanummering.

Correcte woorden worden gemarkeerd

Symptomen
De achternaam van de gebruiker verschijnt in het document steeds met een markering als ‘fout gespeld’ (rood kringellijntje eronder).
Word herkent een woord niet – vaak een eigennaam of term uit vakjargon – en markeert het dus als ‘fout gespeld’, terwijl het wel correct gespeld is.

Remedie
Klik met de rechter muisknop op het als fout gemarkeerde woord en kies in het snelmenu Alles negeren (waardoor het verder in de tekst ook niet meer als fout wordt aangemerkt).

Niet-afdrukbare tekens weergeven

Symptomen
Spaties, tabsprongen, alinea-markeringen en dergelijke verschijnen als ‘vreemde’ tekens wel in het venster, maar niet op papier.
Allerlei codes verschijnen tussen accolades tussen de tekst.
Sommige tekstdelen in het venster hebben een dun stippellijntje eronder en worden niet afgedrukt.

Remedie
Met behulp van de knop Weergeven/verbergen ¶ (ook Alles weergeven genoemd) worden enkele printerbesturingstekens en bijvoorbeeld ‘verborgen tekst’ in de tekst zichtbaar of verborgen.

Een afbeelding vergroten zonder kwaliteitsverlies

Symptoom
Ik wil een grafische afbeelding vergroten, maar dan gaat de kwaliteit fors achteruit.

Remedie
Wanneer u een afbeelding in bijvoorbeeld Word of PowerPoint invoegt en groter sleept, kan het zijn dat de afbeelding erg ‘blokkerig’ wordt. De afbeelding is dan een zogenaamde bitmap en beschikt niet over voldoende beeldpunten om in de door u gewenste afmetingen een scherp beeld op te leveren.
Bepaalde soorten afbeeldingen, zoals logo’s of technische tekeningen, kunt u beter maken of aangeleverd krijgen als vector-afbeelding. Deze zijn oneindig schaalbaar zonder kwaliteitsverlies.